Gitte Møller er en særdeles kvalificeret børnesagsbehandler som kan lovgrundlag på hele børneområdet. Hun er meget dygtig til at analysere en børnesag helt ned i detaljen og er i stand til at holde fokus under sagsbehandling, såvel som hun kan sortere mellem væsentligt og uvæsentligt sags materiale, hvorved hun let er i stand til at drage de nødvendige konklusioner. Hun er god til at føre og har et rigtig godt tag på børnesamtaler.

Gitte Møllers arbejdsindsats er på alle måder imponerende.

Johnny Pedersen, Socialchef.

Henni Riis – Du er bare så engageret og stærk!