Har  I et barn/ung med handicap,pige eller dreng som gennem mange år har fået støtte til merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste på grund af barnets handicap. Kender i ikke Jeres rettigheder eller er Jeres kommune kommet i sparehjørnet? Er der ikke lavet handleplan eller påbegyndt samtale om hvad jeres barn skal når det nærmer sig de 18 år- STU forløb,højskole- bofællesskaber- beskyttede værksteder ??

Merudgifter jfr. Serviceloven § 41:

Hvis du har et hjemmeboende barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, skal kommunen dække de nødvendige merudgifter, som du har i forbindelse med forsørgelse af jeres barn. Det er en forudsætning for at få hjælp efter denne paragraf, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Merudgifterne kan fx være udgifter i forbindelse med indlæggelser, aflastning i eget hjem, barnepige, særlige fritidsaktiviteter, støtte til køb af handicapbil, ferie eller handicaprettede kurser til jer.

Tabt arbejdsfortjeneste jfr. Serviceloven § 42:

Er du forældre til et barn med et handicap? eller har du lige født et barn med handicap og er din barsel stoppet?kan du søge om tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste kan du får såfremt dit barn har behov for du er i hjemmet- det kan ikke være på fuld tid i dagtilbud eller skolen,-deltager i træning, skal til undersøgelser, behandlinger mv. som følge af  handicappet . Handicappet skal medføre en betydelig og varig nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse for, at du kan komme i betragtning til hjælp efter denne paragraf.

Hjælp til anke:

Måske har du allerede søgt en ydelse og fået en afgørelse du ønsker at klage over. I dette tilfælde kan Din private socialrådgiver også hjælpe dig.

Kontakt Privat Socialrådgiver Gitte Møller