Efterværn

Har du været anbragt og mangler efterværn?

Har du været anbragt frem til det 18 år, forsøger kommunen nu at hjemgive dig uden støtte og efterværn så kontakt mig og vi får sammen din sag på skinner igen.

Som Privat Socialrådgiver har jeg været med til, at etablere mange efterværn for unge mennesker.

Kan du kende dette forløb: Du har været anbragt gennem nogle år- du er ved at blive 18 år, din handleplan er ikke opdateret og du er ved at være myndig, du skal overgå til voksen afdelingen og jobcenteret-du står i ingen mandsland.

Du har ret til at der bliver taget hånd om dig og din fremtid.

Såfremt du har været anbragt frem til det 18 år- kan du efter serviceloven § 76 blive omfatte af efterværn.

Personkredsen

Unge der er fyldt 18 år, kan frem til og med det 22. år få efterværn, hvis det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse, og der skal bl.a. være fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold som eksempelvis erhvervelse af selvstændig bolig.

Der skal således være udsigt til en positiv udvikling for den unge i perioden med efterværn, men der er ikke krav om, at den unge skal blive helt selvhjulpen senest ved det fyldte 23. år.

Hvad kan efterværn bestå af?

Det kan være udslusning til egen bolig- med mentor støtte- eller støttekontakt person, bliver boende på opholdstedet- eller plejefamilien- støtte til at finder sig selv efter mange års anbringelse.

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse, og der skal bl.a. være fokus på at understøtte uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold som eksempelvis erhvervelse af selvstændig bolig.

Det fremgår af punkt 455 i vejledning nr. 11 af 15. februar 2011 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, at hensigten med efterværnsbestemmelserne ikke er at fastholde den unge over 18 år i tilbud til børn og unge. Det er derimod hensigten at give de unge, der har behov for denne særlige støtte, mulighed for en mere glidende overgang til voksentilværelsen.