Fleksjob- kender alle- men kende du dine rettigheder – også når du bliver over de 60 år?

Fleksjob er for personer med varig begrænsninger i arbejds og funktionsevnen- det kan være sig sygdom og din arbejds og funktionsevne er varigt nedsat. Du kan ikke længere kan arbejde som tidligere, så  har kommunen mulighed for, at bevilge dig fleksjob.

Betingelser for fleksjob

For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt:

  • Man skal være under pensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat
  • Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt og udtømte.

I et fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder, og kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.

Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten.

Nye regler for fleksjob

Der er kommet nye regler på området i 2013, og det er nu sådan, at du kun kan få tildelt et fleksjob 5 år ad gangen, hvorefter kommunen skal tage stilling til din sag på ny. Er du over 40 år, og har du haft et midlertidigt fleksjob i 5 år, kan du efter en konkret vurdering fra kommunen blive bevilget et permanent fleksjob. Det at et fleksjob nu er midlertidigt, betyder ikke at du skal skifte til et nyt fleksjob hvert 5 år, men at kommunen skal ind og vurdere din sag hvert 5. år.

Kender du dine muligheder? Har du overvejeret hvordan du står efter de 60 år- er du med i efterlønnen og har ret til fleksydelse? har du en livspension- eller  hvor står du?

Er du i tvivl om reglerne? Ønsker du et overblik over dine muligheder? Eller føler du, det er svært at trænge igennem til skiftende sagsbehandlere, kan det være relevant at have en uvildig rådgiver ved sin side.

Du er velkommen til at kontakte  Privat Socialrådgiver og få en uforpligtende snak.